Home Doradztwo & Mentoring

Doradztwo & Mentoring

Zapewne już wiesz, że zarządzanie to moja pasja, którą konsekwentnie rozwijam dokładając kolejne klocki. Dlatego postanowiłem nie tylko dzielić się wiedzą ale również doradzać w życiu & biznesie.

Można powiedzieć, że niejednokrotnie z daleka widok jest piękny – dlatego przykładam lupę tam gdzie nikt się tego nie spodziewa i poprzez baczną obserwację, myślenie out of the box oraz umiejętność aktywnego słuchania, dokonuje ciągłego syntetyzowania informacji – przygotowując zaskakujące
i trafne wnioski.

Reprezentuję przywództwo z big picture – tym samym biorę pod uwagę wiele czynników, które wpływają na ocenę sytuacji. Tworzę relacje zorientowane na współpracę i osiąganie ambitnych celów.

Doradzam i pomagam w zakresie zarządzania oraz psychologii zarządzania osobom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz organizacjom pożytku publicznego.

Wybrane obszary, w którym działam:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Praca zespołowa
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie kryzysem
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Wyznaczanie celów
 • Tworzenie strategii rozwoju, wizji i misji
 • Komunikacja
 • Innowacje
 • Motywacja
 • Samorozwój
 • Przywództwo

Jestem zwolennikiem dialogu i porozumienia – dialog pozwala znaleźć wspólną płaszczyznę dla porozumienia 

Podejmij wyzwanie. Dokonaj zmiany. Osiągnij cel!

 Jestem pewien, że moje doświadczenie w tworzeniu planów i osiąganiu celów,
umiejętności analitycznego i logicznego rozwiązywania problemów
i zainteresowania na styku biznesu, psychologii i innowacji
oraz Twoje oczekiwania przyniosą nam owocną współpracę!#behappy

doradztwo biznesowe